22 Jul 2014

Inspiration Board: A few things I love about summer

#1 The short night - summer night are the best nights -
     De korte nachten - zomernachten zijn de beste nachten -
#2 That every morning is a sunday morning
     Dat elke morgen een zondag morgen is
#3 Not being forced to hang out with people
     Niet gedwongen te voelen met mensen om te gaan
#4 Doing stuff you might never have done
     Dingen doen die je anders nooit had gedaan
#5 Meeting knew people
     Nieuwe mensen ontmoeten
#6 Forgetting which day of the week it is - the feeling that the weekend never ends LOVE IT -
    Vergeten welke dag van de week het is - het gevoel dat het weekend nooit eindigt HEERLIJK -
#7 That fruits and salades taste better - am I the only one that eat more fruit and salads in the summer?! -
     Dat fruit en salades lekkerder zijn - ben ik de enige die meer fruit en salades eet in de zomer ?! -
#8 The festivals and concerts
     De festivals en concerten
#9 The city with all the tourist - they are so nice and sometimes so funny to watch -
     De stad en alle toeristen - ze zijn zo aardig en soms zo grappig om naar te kijken -
#0 The weather - duuhh - (well not always here in Holland..)
     Het weer - duuhh - (naja niet altijd hier in Nederland..)

What do you love about the summer?
Waar hou jij van in de zomer?
Thanks for stopping by
and I hope you are enjoying your summer to the fullest!

Much Love


20 Jul 2014

Photo Diary: Blog Anniversary (Recap)

Hello guys,
So yesterday was exactly a year ago that I published my first post on this blog. I didn't expect to hold on so long, especially since I started it just not to get bored during the summer. When I look back at how my blog first looked I think I can that I've grown.
My posts are better written, photos are prettier and my blog has become much neater in general. I'm very happy with it and I'm certainly not going to stop soon, because I think it's really fun!

I made a recap post of this year. I choose three post of every category, the very first, the most popular and latest in that category - by clicking on the photo, the post will open in a new tab :) -.
I thought it would be fun to share it with you, so I hope you enjoy!


Dus gister was het precies een jaar geleden dat ik mijn eerste post op deze blog heb gepubliceerd. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik het zo lang voor zou houden, vooral omdat ik er mee begon om me niet te vervelen in de zomer. Als ik terug kijk naar hoe me blog er eerst uit zag denk ik dat ik best kan zeggen dat ik ben gegroeid. 
Mijn posts zijn beter geschreven, foto's zijn mooier en mijn blog is in het algemeen ook veel netter geworden. Ik ben er ook erg blij mee en ben zeker niet van plan binnenkort te stoppen, want ik vind het echt heel leuk!

Ik heb een soort samenvattende post gemaakt van dit jaar. Ik heb drie post van elke category gekozen, de eerste, de populairste en de meest recente in die category - door op de foto te klikken wordt de post geopend in een nieuwe tabblad :) -.  
Ik vond het wel leuk om het met jullie te delen, dus ik hoop dat jullie er van genieten!

Category: Outfit

Category: DIY
       

Category: Inspiration 
  
Category: Photo Diary
  

Category: Others
 


Thanks for stopping by and have a blessed week!
Much Love

15 Jul 2014

Inspiration Board: A little bit of this and that

Hello guys,
Another inspiration board. I've noticed that my inspiration boards are always a big mess if I may call them like that. They are filled with all kinds of different inspirations from interiors to fashion to hair ect ect, but I think I like it better this way. 
I could only choose a theme or stick to one kind of inspiration each inspiration board, but I just find so much inspiration in everything and I'm just desperate to share it with you.

So I'm sorry if I overwhelm you with all the different inspirations sometimes, but this is just me.


Nog een inspiratieboard. Ik heb gemerkt dat mijn inspiratie boards altijd een grote puinhoop zijn als ik ze zo mag noemen. Ze zijn gevuld met allerlei verschillende inspiraties van interieur tot mode tot haar ect ect, maar ik denk dat ik het leuker vind op deze manier.
Ik kon slechts een thema kiezen of vasthouden aan een soort inspiratie per inspiratieboord, maar ik vind gewoon zoveel inspiratie in alles en ik ben gewoon wanhopig om het met jullie te delen.

Dus het spijt me als ik jullie soms overweldig met alle verschillende inspiraties, maar zo ben ik gewoon.


Have a great day guys!
Much Love